Thiế bị Switch layer 3 WS-C3850 24T-24T-L

Thiế bị Switch layer 3 WS-C3850 24T-24T-L
Mã sản phẩm:
WS-C3850-24T-L
Mô tả:
Bán phân phối thiế bị Switch layer 3 WS-C3850 24T-24T-L
Giá:
Vui lòng gọi...

Thông tin đặt hàng :

      Mã hàng

           Thông số kỹ thuật cơ bản

WS-C3850-24T-L

Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base

 

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến