Thiết bị mạng CISCO AIR-CT2504-5-K9

Thiết bị mạng CISCO AIR-CT2504-5-K9
Mã sản phẩm:
AIR-CT2504-5-K9
Mô tả:
Thiết bị mạng CISCO AIR-CT2504-5-K9, 2504 Wireless Controller with 5 AP Licenses.
Giá:
Vui lòng gọi...

Thông tin đặt hàng

   Mã hàng

   Thông số kỹ thuật cơ bản

AIR-CT2504-5-K9

2504 Wireless Controller with 5 AP Licenses

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến