Thiết bị mạng CISCO IP Telephony Gateway SAP8000-G5

Thiết bị mạng CISCO IP Telephony Gateway SAP8000-G5
Mã sản phẩm:
SAP8000-G5
Mô tả:
Thiết bị mạng Cisco IP Telephony Gateway SAP8000-G5, 8-Port IP Telephony Gateway,
Giá:
Vui lòng gọi...

Thông tin đặt hàng

    Mã hàng

    Thông số kỹ thuật cơ bản

SAP8000-G5

8-Port IP Telephony Gateway

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến