Thiết bị mạng CISCO Switch SG550X-24MPP-K9-EU

Thiết bị mạng CISCO Switch SG550X-24MPP-K9-EU
Mã sản phẩm:
SG550X-24MPP-K9-EU
Mô tả:
Thiết bị mạng CISCO Switch SG550X-24MPP-K9-EU: 24 x 10/100/1000 PoE+ ports with 740W power budget + 4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
Giá:
Vui lòng gọi...

Thông số kỹ thuật của CISCO Switch SG550X-24MPP-K9-EU:

24 x 10/100/1000 PoE+ ports with 740W power budget + 4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến