Thiết bị mạng CISCO Wifi Cisco WAP371-E-K9

Thiết bị mạng CISCO Wifi Cisco WAP371-E-K9
Mã sản phẩm:
WAP371-E-K9
Mô tả:
Thiết bị mạng CISCO Wifi Cisco WAP371-E-K9 ,Supports 3 x 3 multiple-input multiple-output (MIMO) technology
Giá:
Vui lòng gọi...

Thông tin đặt hàng

    Mã hàng

    Thông số kỹ thuật cơ bản

WAP371-E-K9

Dual Radio 802.11ac Access Point with PoE (ETSI)

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến