Thiết bị mạng CISCO Wifi Cisco WAP551-E-K9

Thiết bị mạng CISCO Wifi Cisco WAP551-E-K9
Mã sản phẩm:
WAP551-E-K9
Mô tả:
Thiết bị mạng Wifi Cisco WAP551-E-K9, Small Business Single Radio 450Mbps Access Point with PoE (ETSI) 802.11n
Giá:
Vui lòng gọi...

Thông tin đặt hàng

    Mã hàng

    Thông số kỹ thuật cơ bản

WAP551-E-K9

Single Radio 450Mbps Access Point with PoE (ETSI) 802.11n

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến