Thiết bị mạng CISCO Wireless Controller Cisco AIR-CT2504-50-K9

Thiết bị mạng CISCO Wireless Controller Cisco AIR-CT2504-50-K9
Mã sản phẩm:
AIR-CT2504-50-K9
Mô tả:
Thiết bị mạng Wireless Controller Cisco AIR-CT2504-50-K9, 2504 Wireless Controller with 50 AP Licenses
Giá:
Vui lòng gọi...

Thông tin đặt hàng

   Mã hàng

   Thông số kỹ thuật cơ bản

AIR-CT2504-50-K9

2504 Wireless Controller with 50 AP Licenses

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến