Thiết bị mạng Switch PoE LINKSYS LGS308P

Thiết bị mạng Switch PoE LINKSYS LGS308P
Mã sản phẩm:
LGS308P
Mô tả:
Thiết bị mạng Switch PoE LINKSYS LGS308P, 8-Port PoE+ Smart Gigabit Switch. Hiệu năng vượt trội và tin cậy. Dễ dàng sử dụng. hỗ trợ những tính năng chuyên dụng: bảo mật, tốc độ, ưu tiên băng thông mạng. Hỗ trợ IPv6. Đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng EEE (Energy Efficient Ethernet) 802.3az
Key selling point: Dynamic VLAN, DHCP snooping, 802.1x RADIUS
Giá:
Vui lòng gọi...

Thông tin đặt hàng

Mã hàng

    Thông số kỹ thuật cơ bản

LGS308P

8-Port PoE+ Smart Gigabit Switch. Hiệu năng vượt trội và tin cậy. Dễ dàng sử dụng. hỗ trợ những tính năng chuyên dụng: bảo mật, tốc độ, ưu tiên băng thông mạng. Hỗ trợ IPv6. Đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng EEE (Energy Efficient Ethernet) 802.3az

Key selling point: Dynamic VLAN, DHCP snooping, 802.1x RADIUS

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến