Thiết bị mạng Switch PoE LINKSYS LGS528P

Thiết bị mạng Switch PoE LINKSYS LGS528P
Mã sản phẩm:
LGS528P
Mô tả:
Thiết bị mạng Switch PoE LINKSYS LGS528P, 26-port 10/100/1000mbps PoE+ (192W), Managed Switch   + 2 RJ45/2 SFP Combo. Hiệu năng vượt trội và tin cậy. Dễ dàng sử dụngtăng cường bảo mật, và quản lý lưu lượng mạng nâng cao; Cho phép định tuyến tĩnh ở layer 3. Hỗ trợ IPv6. Đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng EEE (Energy Efficient Ethernet) 802.3az
Key selling point: DHCP snooping, Advanced QoS and Security, Dynamic VLAN
Giá:
Vui lòng gọi...

Thông tin đặt hàng

Mã hàng

    Thông số kỹ thuật cơ bản

LGS528P

26-port 10/100/1000mbps PoE+ (192W), Managed Switch   + 2 RJ45/2 SFP Combo. Hiệu năng vượt trội và tin cậy. Dễ dàng sử dụngtăng cường bảo mật, và quản lý lưu lượng mạng nâng cao; Cho phép định tuyến tĩnh ở layer 3. Hỗ trợ IPv6. Đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng EEE (Energy Efficient Ethernet) 802.3az

Key selling point: DHCP snooping, Advanced QoS and Security, Dynamic VLAN

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến