Thiết bị Media Converter Planet FT - 802S35

Thiết bị Media Converter Planet FT - 802S35
Mã sản phẩm:
PLANET FT - 802S35
Mô tả:
Thiết bị chuyển đổi quang điện 35km FT - 802S35
Giá:
1.540.000 VND

Thông tin đặt hàng

FT - 802S35

10/100TX - 100Base-FX (SC) Single Mode Bridge Fiber Converter 35KM, LFPT

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến