Thiết bị Media Converter Planet GT-805A

Thiết bị Media Converter Planet GT-805A
Mã sản phẩm:
PLANET GT - 805A
Mô tả:
Thiết bị chuyển đổi quang điện Gigabit SFP GT - 805A 10/100/1000Base-T to 1000Base-SX/LX Media Converter (mini-GBIC, SFP)-distance depends on SFP module
Giá:
1.900.000 VND

Thông tin đặt hàng

GT – 805A

10/100/1000Base-T to 1000Base-SX/LX Media Converter (mini-GBIC, SFP)-distance depends on SFP module

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến