Thiết bị Media Converter Planet GT - 806A15

Thiết bị Media Converter Planet GT - 806A15
Mã sản phẩm:
PLANET - 806A15
Mô tả:
Thiết bị chuyển đổi quang điện một sợi 15km Gigabit GT - 806A15
Giá:
2.700.000 VND

Thông tin đặt hàng

GT – 806A15

10/100/1000Base-T to 1000Base-LX (WDM) Media Converter TX:1310nm~15km

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến