Thiết bị Switch Cisco WS-C2960+24TC-L

Thiết bị Switch Cisco WS-C2960+24TC-L
Mã sản phẩm:
WS-C2960+24TC-L
Mô tả:
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base
Giá:
Vui lòng gọi...

Thông tin đặt hàng

   Mã hàng

   Thông số kỹ thuật cơ bản

WS-C2960+24TC-L

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến