Thiết bị Switch Cisco WS-C3650-24TS-S

Thiết bị Switch Cisco WS-C3650-24TS-S
Mã sản phẩm:
WS-C3650-24TS-S
Mô tả:
CISCO Catalyst Switch Layer 3 WS-C3650-24TS-S 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base
Giá:
Vui lòng gọi...

Thông tin đặt hàng :

      Mã hàng

           Thông số kỹ thuật cơ bản

WS-C3650-24TS-S

Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến