Thiết bị Switch Layer 3 WS-C3650-48TS-E

Thiết bị Switch Layer 3 WS-C3650-48TS-E
Mã sản phẩm:
WS-C3650-48TS-E
Mô tả:
Bán phân phối thiết bị Switch Layer 3 WS-C3650-48TS-E
Giá:
Vui lòng gọi...

Thông tin đặt hàng :

      Mã hàng

           Thông số kỹ thuật cơ bản

WS-C3650-48TS-E

Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Services

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến