Thiết bị Switch Layer 3 WS-C3650-48TS-L

Thiết bị Switch Layer 3 WS-C3650-48TS-L
Mã sản phẩm:
WS-C3650-48TS-L
Mô tả:
Bán phân phối thiết bị Switch Cisco Layer 3 WS-C3650-48TS-L
Giá:
Vui lòng gọi...

Thông tin đặt hàng :

      Mã hàng

           Thông số kỹ thuật cơ bản

WS-C3650-48TS-L

Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến